Hala przemysłowa wymaga odpowiedniego ogrzewania

Hale przemysłowe są obiektem, który wymaga zastosowania specjalistycznych rozwiązań umożliwiających bezawaryjne funkcjonowanie podczas codziennej pracy. Na halach przemysłowych zlokalizowanych jest wiele instalacji, które umożliwiają funkcjonowanie i pracę osób zatrudnionych w zakładzie. Do przykładów można zaliczyć chociażby instalację elektryczną, sprężonego powietrza, wodociągową czy grzewczą. To właśnie ta ostatnia jest szczególnie ważna z punktu widzenia właścicieli przedsiębiorstw.

Sposoby na oszczędności w przemyśle

oszczędne ogrzewanie hal przemysłowychOgrzewanie bowiem generuje znaczne koszty w okresie zimowym. Właśnie dlatego zarządcy i właściciele budynków często poszukują rozwiązań, które są w stanie zapewnić oszczędne ogrzewanie hal przemysłowych przy jak najmniejszym wkładzie własnym. W większości przypadków niezbędna jest modernizacja istniejącej instalacji. Pierwszą czynnością, którą można wykonać jest weryfikacja stanu obecnego. Następnie wprowadzane są zmiany mające na celu unowocześnienie instalacji. Często zmieniane są wymienniki ciepła na te nowszego typu oraz modyfikowane sterowanie całego procesu. Za grzanie na halach przemysłowych odpowiada bowiem sterownik kotła grzewczego, który pobiera dane z czujników rozmieszczonych na całym obiekcie. W ten sposób podejmuje on niejako decyzje o ilości zużywanego paliwa oraz intensywności grzania. W przypadku dużej różnicy między temperaturą zadaną a panującą na obiekcie grzanie jest intensyfikowane. Nie bez znaczenia jest również ocena zachowania i przyzwyczajeń pracowników. Warto przeanalizować dane dostępne w jednostce sterującej. Często bowiem spotkać można sytuację, w której jedna z części budynku zużywa znacznie więcej ciepła niż pozostałe.

W wyniku oceny ilościowej można prześledzić zachowania użytkowników w tej konkretnej części hali. Jak się okazuje często pracownicy zostawiają uchylone okno podczas pracy kotła grzewczego. W ten sposób część hali jest wychładzana co z kolei wpływa na jeszcze bardziej intensywne grzanie. Temperatura docelowa często w takim przypadku nie może być osiągnięta co powoduje niezadowolenie pracowników. Eliminacja takich zachowań może w dużej mierze przyczynić się do poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa co jest skutkiem zmniejszenia zużywanych jednostek energii cieplnej.